Pokud již máte podanou přihlášku, přihlašte seVážený uchazeči,

při vyplňování e-přihlášky používejte diakritiku a uvádějte pravdivé údaje. U zadávání adresy funguje našeptávání, je nezbytné jednotlivé položky nakliknout ze zobrazené nabídky. Po úspěšném odeslání formuláře se Vám objeví zelené potvrzení a na Vámi uvedený email se zašle potvrzovací kód registrace.

V případě problému kontaktujte správce IS (eprihlaska@vspj.cz).


Dear applicant,

Please use letters with diacritics when filling in the e-application and enter true data. The predictive text function is active in the address box, so it is necessary to select items from the displayed menu. After the form has been successfully submitted, a green confirmation will appear and a registration verification code will be sent to the e-mail address you have entered.

If there is any problem, contact the IS administrator (at eprihlaska@vspj.cz) .


Kontaktní údaje / Contact information
Osobní údaje / Personal information
Adresa trvalého bydliště / Permanent residence address
Adresa trvalého bydliště / Permanent residence address
Korespondenční adresa / Correspondence address
Údaje o vzdělání / Education details
Přihláška / Application
Anketa / Survey

Kde všude jste zaznamenali informace o přijímacím řízení na VŠPJ? / Where have you seen or heard information about the admission procedure at College of Polytechnics Jihlava?

Proč chcete studovat VŠPJ? / Why do you want to study at College of Polytechnics Jihlava?

Souhlas se zpracováním osobních údajů / Consent to personal data processing