Jsem student VŠPJ

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Prezentace

Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Dále poskytujeme služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování. Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování důstojnosti člověka. Působíme převážně na území okresu Žďár nad Sázavou.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou provozuje 16 služeb na území celého okresu Žďár nad Sázavou, zaměstnává přibližně 120 pracovníků na smlouvu a 72 pracovníků v rámci Dohod o provedení práce/pracovní činnosti. Dále pravidelně spolupracuje přibližně s 90 dobrovolníky.

Nabídka

Studentům a absolventům nabízíme pracovní uplatnění na pozicích sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, všeobecná sestra, pracovník v prorodinných službách, lektor Centra prevence a na dalších pozicích včetně správy organizace (oblast financí, PR, FR). Kromě pracovních smluv nabízíme i brigády (dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti). Dále nabízíme možnost absolvovat odborné praxe a stáže v našich službách. Uvítáme zájemce o dobrovolnickou činnost v našich zařízeních i ve spolupracujících organizacích. 

Studijní obory

Tato nabídka je vhodná pro následující obory
  • Zdravotně sociální pracovník
  • Všeobecná sestra
Spojit se s firmou (Zoom, Skype, ...)

Kontaktní údaje

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 1679/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 44990260

Webové stránky

Kontaktní osoba

Alena Poulová
777 155 376 (firma)
E-mail

Jste firma a chcete se zapojit v dalším ročníku?