Jsem student VŠPJ

Oblastní charita Jihlava

Oblastní charita Jihlava

Prezentace

Svou činnost vyvíjíme především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod. Naše služby jsou zaměřené zejména na děti předškolního, školního věku, mládež, na podporu rodin, osoby ohrožené závislostí, na zdravotně postižené, seniory, nevyléčitelně nemocné a lidé v nouzi, kterým se snažíme pomoci v jejich nepříznivé sociální či ekonomické situaci.

Nabídka

Naše organizace má otevřené dveře jak pro studenty na odborných praxích, pro absolventy, tak i pro dobrovolníky.

Nabízíme především práci, která dává smysl. Pracují u nás profesionální pracovníci s dlouholetou praxí a odbornými zkušenostmi, kteří studenty, absolventy či dobrovolníky odborně povedou a předají jim své zkušenosti. Jsme vstřícní pro inovativní, kreativní nápady ve vztahu k provozu služby. Snažíme se o vyšší zapojení studenta či dobrovolníka do provozu služby. Klademe důraz na profesionalitu v ruku v ruce s lidským přístupem. Všichni pracovníci mají nárok na pravidelné vzdělávání a supervize.

Nabízíme pracovní příležitosti/praxe/dobrovolnickou činnost nejen v sociálních službách - v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, v adiktologických službách, v terénních programech zaměřených na rodiny, v pečovatelské službě, odlehčovací službě pro zdravotně postižené, v denním stacionáři, osobní asitenci, ale také ve zdravotních službách – v domácí ošetřovatelské službě, v hospicové péči a v ostatních službách pomoci – v centru primární prevence nebo v záchranné síti.

Studijní obory

Tato nabídka je vhodná pro následující obory
  • Zdravotně sociální pracovník
  • Všeobecná sestra
Spojit se s firmou (Zoom, Skype, ...)

Kontaktní údaje

Oblastní charita Jihlava

Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava
IČO: 44990260

Webové stránky

Kontaktní osoba

Ing. Vladislava Růžičková
730 590 399 (firma)
E-mail

Jste firma a chcete se zapojit v dalším ročníku?