Jsem student VŠPJ

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Prezentace

Všeobecná zdravotní pojišťovna byla zřízena dnem 1. ledna 1992. V současné době máme téměř 6 milionů klientů, 190 poboček  a 3600 zaměstnanců v rámci celé ČR.

Hlavním úkolem každé zdravotní pojišťovny je v souladu se legislativními normami vybírat pojistné na zdravotní pojištění na straně jedné a na straně druhé hradit zdravotní služby, které byly poskytnuté klientům pojišťovny smluvními poskytovateli zdravotních služeb.

Z pohledu uchazečů o zaměstnání máme několik programů pro studenty, dále pro absolventy a osoby zdravotně znevýhodněné.

Uchazeči se mohou hlásit na:

 • Odbor služeb klientům, kde jsou klientská pracoviště, Call centra, oblast marketingu.
 • Odbor zdravotní péče - zde se zajišťují smluvní vztahy, řeší se úhrady, výpočty a regulace, dále pak revizní činnost.
 • Odbor pojistného a správy pohledávek se zabývá výběrem a přerozdělením pojistného, spravuje pohledávky.
 • Ekonomický odbor  - provádí účetní operace, kontroluje, analyzuje a zabezpečuje  provoz budov a zařízení.
 • Právní odbor -  má široké uplatnění díky tomu, že pokrývá mnoho právních oblastí. Zabývá se řízením dědickým, insolvenčním, správním, exekučním, refundacemi, ale i regresy (náhrada nákladů za zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění).
 • IT - na chod aplikací IT systémů dohlíží kolegové dohledového centra IT a Service Desku. O blaho uživatelů dbají ajťáci „v terénu“, kteří zajišťují IT podporu všem kolegům ve VZP. Jsou zde kolegové a kolegyně, kteří zpracovávají byznys požadavky a provádějí technické analýzy, dále pak IT architekti, kteří drží v rukou celou IT architekturu a tím určují směr dalšího rozvoje našeho IS. Samostatnou jednotkou je pak naše projektová kancelář.
 • Personální odbor – personalisti a mzdové účetní se starají o spokojenost všech zaměstnanců.
 • Další oblasti – interní audit, bezpečnost, komunikace.

Nabídka

Trainee program, pracovní stáže po celé ČR.

https://www.vzp.cz/kariera/trainee-programy

Studijní obory

Tato nabídka je vhodná pro následující obory
 • Všeobecná sestra
 • Počítačové systémy
 • Finance a řízení
Spojit se s firmou (Zoom, Skype, ...)

Kontaktní údaje

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Benešova 696/10, 459 14 Brno
IČO: 41197518

Webové stránky

Kontaktní osoba

Bc. Jaroslava Merunková
952 236 545 (firma)
E-mail

Jste firma a chcete se zapojit v dalším ročníku?