Jsem student VŠPJ

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Prezentace

Práci v jednom z bezpečnostních sborů – Policii České republiky vykonávají policistky a policisté. Jejich úkoly spočívají ve službě veřejnosti. Službou veřejnosti se rozumí plnění úkolů, kterými jsou ochrana naší bezpečnosti a majetku, veřejného pořádku, předcházení a vyšetřování trestných činů a také soubor povinností, které jim ukládají platné právní předpisy.

Komunikace a jednání s občany patří ke každodenní náplni policejní praxe. Proto policejní práce bezesporu patří mezi nejnáročnější povolání v pomáhajících profesích. Pod pojmem pomáhající profese si můžeme představit povolání, která se zabývají profesionální pomocí lidem, kteří se většinou nacházejí v těžkých životních situacích. „Zkus to a uvidíš, že tato práce má smysl!“

Nabídka

 • Zajímavé, společensky důležité, perspektivní zaměstnání
 • Náborový příspěvek minimálně 75.000,00 Kč
 • Doba služby 37,5 hod./týdně, rozvržená rovnoměrně nebo nerovnoměrně v nepřetržitém provozu
 • 6 týdnů dovolené
 • Odchodné po 6 letech
 • Oděvné 9.125,00 Kč
 • 14 dnů ozdravný pobyt po 15 letech služby
 • Výsluhové nároky po 15 letech při odchodu ze služby
 • Služební volno při studiu
 • Při nemoci a OČR 100% služební příjem prvních 30 dní

Studijní obory

Tato nabídka je vhodná pro následující obory
 • Aplikované strojírenství
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Cestovní ruch
 • Všeobecná sestra
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Počítačové systémy
 • Porodní asistentka
 • Finance a řízení
Spojit se s firmou (Zoom, Skype, ...)

Kontaktní údaje

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
IČO: 72052147

Webové stránky

Kontaktní osoba

Bc. Lenka Kvášová
727 914 663 (firma)
E-mail

Jste firma a chcete se zapojit v dalším ročníku?