Jsem student VŠPJ

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Prezentace

Nemocnice Pardubického kraje je jedno z 10 největších nemocničních zařízení v České republice a s téměř 5 tisíci zaměstnanci největší zaměstnavatel v Pardubickém kraji.
Poskytujeme ambulantní i lůžkovou péči ve všech zakladních, specializovaných i vysoce specializovaných oborech. Zároveň jsme provozovatelem lůžkové následné péče, domácí a diagnostické péče i lékáren. V našich pěti nemocnicích, které se nacházejí v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a ve Svitavách, ošetříme více než 1,5 milionu pacientů a provedeme přes 30 tisích operačních výkonů za rok.

Nabídka

Pro studenty
 • Podpora až 5 500 Kč měsíčně
Studentům zdravotnických oborů nabízíme stipendijní program, který pomůže s úhradou nutných nákladů při vzdělávání.
 • Praxe pro studenty SS a VŠ
Nabízíme zajištění odborných individuálních praxí pro studenty univerzit, vysokých škol a středních škol.
 • Závěrečné práce
Zaměstnanci NPK spolupracují se studenty na výzkumných šetřeních k jejich závěrečným pracím.
 
Pro absolventy
 • Rezidenční místa
Zdravotníkům nabízíme rezidenční místa pro zvyšování jejich odborné způsobilosti. Výběrová řízení na rezidenční místa v lékařských i nelékařských oborech vyhlašujeme vždy na začátku července.
Sledujte náš web.
 • Akreditované obory
Specializační vzdělávání nabízíme lékařům nelékařským zdravotnickým pracovníkům
 
Některé benefity pro naše zaměstnance
 • Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
 • Příspěvek na stravování
 • "SICK DAYS", 4 dny placeného zdravotního volna v průběhu roku
 • Týden dovolené navíc
 • Podpora vzdělávání a rozvoje

Studijní obory

Tato nabídka je vhodná pro následující obory
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka

Kontaktní údaje

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

Webové stránky

Kontaktní osoba

Mgr. Alena Němečková
466011305 (firma)
E-mail

Jste firma a chcete se zapojit v dalším ročníku?