Jsem student VŠPJ

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Prezentace

Nemocnice Havlíčkův Brod (NHB) zaujímá významné místo v Kraji Vysočina, kdy její historie se píše od roku 1897. Nemocnice disponuje 534 lůžky na 19 odděleních. V monobloku budovy nemocnice najdete následující oddělení: internu, chirurgii, ortopedii, neurologii, dětské, hemodialýzu, lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení, gynekologii, porodnici, urologii, ušní-nosní-krční, oční, centrální operační sály s centrální sterilizací, nemocniční lékárna a oddělení léčebné výživy. Ostatní oddělení se nacházejí v zrekonstruovaných budovách. Patří mezi ně: onkologie, plicní, oddělení následné péče a rehabilitace, infekční, rehabilitace a kožní ambulance. Na velmi dobré odborné úrovni jsou vybavena komplementární pracoviště, jako je radiodiagnostické oddělení, oddělení společných laboratoří, transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny. Velmi dobré zázemí pro diagnostiku a výsledky v léčbě nemocných posunuly havlíčkobrodskou nemocnici na evropskou úroveň.

Nemocnice podstupuje náročné procesy k získávání oficiálního hodnocení kvality péče - akreditace nemocnice u SAK, o.p.s. a certifikace komplementů dle platných ISO norem.

Nabídka

Nemocnice má vytvořeny dobré podmínky pro lékařskou i ošetřovatelskou péči o nemocné a splňuje požadavky, které jsou kladeny na zdravotnické zařízení 21. století. Pracují zde kvalifikovaní lékaři, všeobecné sestry, porodní asistentky a ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří se dále vzdělávají ve své profesi a jsou připraveni na profesionální přístup k nemocnému i jeho rodině.

Studijní obory

Tato nabídka je vhodná pro následující obory
  • Všeobecná sestra
  • Porodní asistentka

Kontaktní údaje

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
IČO: 00179540

Webové stránky

Kontaktní osoba

PhDr. Lada Nováková, PhD.
+420 569 472 232 (firma)
E-mail

Jste firma a chcete se zapojit v dalším ročníku?