Jsem student VŠPJ

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

Prezentace

Kraj Vysočina - Veřejná správa

Samozřejmostí by měl být kvalitní výkon přenesené působnosti, tedy toho, čím kraje pověřil stát. Musíme dbát o to, abychom konali nestranně a nezávisle, podle zákonů a dalších právních předpisů. Musíme si být vědomi velké odpovědnosti při rozhodování. Každý úředník by měl usilovat o to, aby byl uznáván veřejností i spolupracovníky nejen jako výtečný odborník, ale i jako dobrý člověk - pro jeho osobnostní kvality.

Nabídka

Zajištění praxe v rámci studia.

Pracovní uplatnění.

 Volná pracovní místa

Studijní obory

Tato nabídka je vhodná pro následující obory
  • Zdravotně sociální pracovník
  • Cestovní ruch
  • Aplikovaná informatika
  • Počítačové systémy
  • Finance a řízení
Spojit se s firmou (Zoom, Skype, ...)

Kontaktní údaje

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33, Jihlava
IČO: 70890749

Webové stránky

Kontaktní osoba

Jana Činčárová
564 602 151 (firma)
E-mail

Jste firma a chcete se zapojit v dalším ročníku?